Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

Trápí Vás...

Zkušební provoz

Zaškolení uživatelů pro zkušební provoz

Zkušební provoz - testování systému pro správu dokumentace je prováděno v součinnosti s oběma společnostmi: 

- odstraňování chyb v konfiguraci systému
- upřesnění definice workflow pro praktické použití
- zaškolení administrátorů systému

Vyhodnocení zkušebního provozu a plán úprav

Realizace úprav

 
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV