Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

Trápí Vás...

Konzultační a servisní práce

Konzultační a servisní práce se provádějí na základě uzavření servisních smluv (Smlouva o kontrole a zajištění funkčnosti informačních technologií) v souladu platného ceníku služeb. Účelem této smlouvy je zajištění systému správy dokumentace u zákazníka v provozuschopném stavu tak, aby nebyla zásadním způsobem narušena jeho činnost.

Servisní služby:

a) Technická kontrola systému zahrnující rutinní kontrolu fungováni PDM systému a provedení úkonů spojených se správcovstvím této technologie.

b) Úpravy v nastavení PDM systému s přihlédnutím k zachování plné funkčnosti tohoto systému.

c) Telefonní poradenství u poruch vyžadujících okamžitého zásahu.

d) Servisní zásahy na základě oznámení spočívající v odstranění poruch PDM systému, a to buď přímo na pracovišti nebo v sídle poskytovatele, podle rozsahu a charakteru zásahu

e) Poskytování návrhů objednateli na realizaci nezbytných a vhodných technických změn a vylepšení PDM systému, pokud povedou ke snížení poruchovosti nebo zvýšení efektivnosti využívání tohoto systému.

f) Poradenství v souvislosti se zaváděním nových systémů do systému informačních technologií poskytovaných třetí osobou.

g) Poskytování informací o nových technologiích, které by byly jakkoliv výhodné

 
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV