Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

služby

Trápí Vás...

Služby v oblasti správy dokumentů

Společnost SOVA SYTEMS Č.R., spol. s. r.o. je schopna vyhovět službami v zaměření na:

- Integrací PDM a CAD technologií
- Pre- analýzy správy elektronické dokumentace
- Návrhy postupů a metod řízení a ukládání dokumentů
- Nezávislé audity a analýzy elektronické dokumentace
- Přípravy firem na výběrová řízení v oblasti EDM/PDM
- Analýzy bezpečnosti dokumentů ve firmě
- Realizace workflow dokumentů
- Technologie správy dokumentace
- Develop službami v jazyku JAVA a PHP
- Službami školení dodávaných aplikací
- Konzultace v oblasti řízení procesů

 
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV