Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

Trápí Vás...

Technický audit

Jedná se o programovou přípravu systému správy dokumentace pro jeho implementaci a správnou konfiguraci podle vypracovaného vstupního auditu. Bude trvat tolik člověkodnů, kolik bylo stanoveno ve vstupním auditu, přičemž tyto člověkodny jsou rozděleny na dny pro vlastní technický audit a na dny potřebné pro konfiguraci systému.

Technický audit se vždy drží osnovy vstupního auditu, ovšem její jednotlivé body se prověřují daleko techničtěji a podrobněji. Vždy jsou stanoveny projekční týmy na obou stranách se svými vedoucími. Pokaždé musí být pořízen zápis z jednání, ve kterém je zdokumentována provedená práce projekčního týmu a stanoveny úkoly pro další pracovní dny. Stejně tak je stanoven i přesný plán postupu technického auditu, který musí být schválen všemi zainteresovanými osobami na projektu.

 
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV