Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

Novinky

 

2006-10-17

V současnosti je kvalitní správa elektronické dokumentace důležitou součástí každé moderní firmy. Holandská společnost BlueCielo ECM Solutions se od svého vzniku v roce 1984 profesionálně zaměřuje na vývoj softwarových řešení správy dokumentace, které zákazníkům pomáhají při jejich každodenní práci. Mezi zákazníky, kteří si zvolili jeden z produktů firmy BlueCielo ECM Solutions Software, se od loňského roku řadí Siemens Automobilové systémy, s.r.o. Vlastní implementaci provedla brněnská firma SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. (www.sovasystems.cz).

 
2006-08-11

Narážíte denně na otázky typu: kde je dokument uložen, je to jeho poslední verze, nevíte, který dokument patří k této zakázce? Na tyto a mnoho dalších otázek Vám odpoví audit stavu elektronické dokumentace. Více o akci čtěte dále...

 
2006-05-15
Systémy pro správu dokumentů byly v první fázi svého vývoje (hovoříme zde o konci 80. a začátku 90. let 20. století) orientovány především na podporu předvýrobních etap vývoje nových výrobků. Druhou polovinu devadesátých let lze následně charakterizovat jako období implementace jednotlivých IT systémů – charakterizovaných jako „informační ostrůvky automatizace“. Většina firem úspěšně nasadila různé informační systémy zaměřené zvláště na řízení a plánování výroby. V předvýrobních etapách pak implementace CAD/CAM/CAE stále jasněji potvrzovala nárůst rychlosti a kvality práce. Konec 20-tého století přináší do problematiky systémů správy elektronické dokumentace rozšiřitelnost (modulárnost) těchto systémů. Jedná se tedy nejen o samotnou správu konstrukčních dat, ale o pokrytí komplexních technických dat v průběhu celého životního cyklu výrobku.
 
2005-11-04
Společnost SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s.r.o. pořádá dne 16.11.2005 v prostorách svého konferenčního sálu odborný seminář na téma „Příležitosti a úskalí správy elektronické dokumentace“, na kterém vystoupí odborníci na tuto problematiku v čele se zástupcem firmy CYCO Software z Holandska. Na semináři budou prezentovány možnosti využití Data Managementu pro zvýšení konkurenceschopnosti firem. Seminář je pořádán ve spolupráci s firmami AB Studio a Dagis.
 
2005-10-27
Firma SOVA NET ve spolupráci s firmou Goldratt CZ připravila velmi zajímavý seminář na téma "Jak řídit projekty v multiprojektovém prostředí?", který se koná 11.11.2005 v konferenční místnosti SOVA STUDIO, Brno, Křenová 52. Cílem semináře je seznámit účastníky s nejúčinnější metodou plánování a řízení projektů současnosti. Metoda je celosvětově uznávána a využívána zejména v multiprojektovém a multizdrojovém prostředí, kde přináší velmi razantní zlepšení výsledků. Dále seznámit účastníky s problematikou řízení firemních procesů a možností softwarové podpory.
Zajímají Vás tyto oblasti? Klikněte na tento odkaz a registrujte se zdarma na seminář!
 
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV