Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

Trápí Vás...

Vstupní audit

Předmětem vstupního auditu je provedení studie nasazení PDM systému ve společnostech. Analýza se provádí za aktivní účasti pracovníka SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r. o. a za účelem zjišťování všech potřebných informací. Výstupem je vypracovaná konkrétní nabídka pro úspěšné zavedení SW systému správy dat u klienta:

Provádí se:

 • Popis datové struktury
 • Infrastruktura hardware a software
 • Popis datové struktury s navrhovaným řešením
 • Popis organizační struktury, funkcí a rolí
 • Popis založení zakázky a číslování dokumentů
 • Navržení adresářové struktury centrálního úložiště dat zakázek, struktury při založení a struktura vstupních dat
 • Popis workflow (změnové řízení)
 • Popis spisové služby
 • Popis evidence norem, časopisů, apod.
 • Požadované změny v PDM systému
 • Termínový a procesní plán implementace
 • Migrace dat – bude vždy řešeno jako samostatný projekt po zavedení PDM systému

 

 
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV