Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

Trápí Vás...

Konfigurace systému

Konfigurace je úprava funkčnosti systému a jeho přizpůsobení na základě technické analytické dokumentace, předprojektové přípravy, projekčních prací a zkušeností z implementace systému v prostředí zákazníka. Součástí těchto prací je základní testování funkčnosti vytvořených či upravených funkcí. V rámci těchto prací jsou vytvořeny metodiky efektivního využití systému. V rámci konfigurace systému bude zaveden datový model – struktura tříd DB, jejich relace a vazby podle typů atributů jednotlivých druhů dokumentace.

Konfigurace systému pro správu dokumentace je pevně stanovena v člověkodnech a je prováděna v souladu s oběma společnostmi

 Například.:

Celkový počet dnů je 30 dnů a z toho je:

- 15 dnů na vytvoření typů dokumentů a jejich vzájemné vazby
- 10 dnů  na  nastavení práce se zakázkou, a CAD systémy
- 5 dnů na programování 

Tento předběžný harmonogram činností obsahuje jednak dobu samotných programových úprav pracovníky firmy SOVA SYSTEMS, Č.R., spol. s r.o., ale také dobu po kterou budou pracovníci společnosti XY a.s. spolupracovat při zavádění systémů. Jedná se hlavně o činnosti Technický audit, Školení systému  a  Zkušební provoz .

 
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV