Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

služby

Trápí Vás...

Obecně o službách PDM

 Služby PDMSlužby v oblasti správy elektronických dokumentů

Naše služby ve systémech správy dokumentace mají svou vzájemnou návaznost. Protože vždy zákazník požaduje dopředu pro svého majitele budoucí náklady spojené s implementací systému správy dokumentace, byli jsme nuceni zavést službu Vstupní audit , jehož výstupem je relevantní nabídka služeb s licenční politikou systému  správy dokumentace. Tato nabídka je spojená s celkovou implementací celého systému. Obsahuje náklady spojené s Technickým auditem , který navazuje právě na Vstupní audit , a umožňuje našim technikům správně nakonfigurovat systém (Konfigurace systému ) podle požadavků zákazníka. Dále výše uvedená nabídka obsahuje náklady spojené s Instalací systému , se Zkušebním provozem , s Přípravou na ostrý provoz a se Školením systému .

Nedílnou součástí implementace systému je i naše služba Převod dokumentů , která zajišťuje podle předem stanovených pravidel import dokumentů do systému správy dokumentace.

Po ukončení celého procesu nabízíme služby Konzultační a servisní práce . Tyto služby jsou důležité z hlediska rozvoje systému správy dokumentace a z hlediska rozvoje společnosti, kde je systém v činnosti.

 

 
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV