Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

PDM / EDM

Trápí Vás...

Důvody nasazení správy dokumentů

Řešení správy dokumentůSlužby SOVA

Pro každou firmu je hodnota a objem informací uložených v podobě dat na PC a serverových systémech, či sítích obrovská. Vzniká potřeba data uschovávat, předcházet případnému selhání.

Prakticky každá firma vytvářející a archivující větší množství elektronických dokumentů (nabídek, kalkulací, technických zpráv, výkresů v CAD systémech, předpisů, norem, apod.) se potýká s problémem:

  • udržení pořádku v těchto dokumentech, jejich kompletní archivací (vyhledávání, přehled o jednotlivých revizích daného dokumentu)
  • zajištěním maximální bezpečnosti dokumentů jak z hlediska přístupu tak z hlediska uchování dokumentů
  • řešením přístupových práv k těmto dokumentům
  • toku dokumentu v rámci firmy - workflow
  • způsobem schvalovacího, připomínkového, změnového řízení
  • Pro firmy pracující dle (nebo připravující se na) standardu jakostních norem IS09000, navíc přistupuje potřeba jednoznačně definovaných postupů a procesů práce s dokumentem a protokolování všech jeho změn (kdo, kdy, co, kdo smí, atd.).

 

 
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV