Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

o společnosti

Trápí Vás...

O společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.SOVA SYSTEMS sídlo firmy

je členem sdružení firem SOVA NET (vývoj intra/internetové technologie) a SOVA STUDIO (školící středisko).

Profiluje jako společnost se znalostí implementace informačních technologií. Zkušenost týmu pracovníků je opřena o inženýrský přístup, schopnost analýzy a komplexního řešení problémů u klienta.

Náročnost řešení je individuálně upravena dle skutečných potřeb zákazníka s respektováním jeho zaběhlých zvyklostí, popřípadě procesů popsaných normami ISO.


Od roku 2002 je společnost Solution partner firmy BlueCielo ECM Solutions pro Českou republiku.

BlueCielo ECM Solutions je společnost zabývající se tvorbou systémů na správu elektronických dokumentů již přes 20 let.  Profesionální systémy jako InnoCieloTeamWork, InnoCielo Meridian a InnoCielo Workflow používá na celém světě více než 250 000 uživatelů ve více než 50-ti zemích.

Hlavním zákaznickým segmentem jsou společnosti, nebo jejich divize, zabývající se projekcí, konstruktérskou prací a návaznými profesními obory.
Současné schopnosti zákaznického řešení společnosti SOVA SYSTEMS jsou v těchto oblastech:

DMS/PDM systémy
Tyto systémy zabezpečí zlepšení vnitropodnikové komunikace, úsporu investic, flexibilitu práce a v neposlední řadě také pořádek v informacích, přicházejících z internetové sítě .Technologie je úzce spojená s přípravou a tvorbou digitálního archívu, což dokážeme pomocí aplikací převádějící rastrové výkresy do CAD. Jak službou, tak nabídkou vlastních aplikací.


Řízení firemních procesů
U každé vyspělé firmy jsou metody plánování, řízení a kontroly firmy hlavním těžištěm při manévrování v turbulenci tržního prostředí. Systémy vyvíjené v dceřiné společnosti SOVA NET umožňující řízení projektu jsou při svém vývoji konzultovány s odborníky auditorských společností pro ISO a využívají nejnovější intra/internetové technologie.


Zálohování a archivace dat
Pro každou firmu je hodnota a objem informací uložených v podobě dat na PC a serverových systémech obrovská. Vzniká potřeba data uschovávat, předcházet případnému selhání. V naší nabídce najdete systémy pro zálohování i archivaci dat.

 
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV