Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

Novinky

Trápí Vás nepořádek v dokumentech? - audit zdarma do konce září

Narážíte denně na otázky typu: kde je dokument uložen, je to jeho poslední verze, nevíte, který dokument patří k této zakázce? Na tyto a mnoho dalších otázek Vám odpoví audit stavu elektronické dokumentace. Více o akci čtěte dále...


Proč řešit správu dokumentace?
Jednotlivé etapy projektové dokumentace většinou vznikají v týmu více lidí, ať už jsou interní, nebo externí. Díky tomu vzniká velké množství elektronické dokumentace, která je různě uložená na lokálních discích, neorganizovaně ve složkách na serveru, v přílohách emailů atd. Jakákoliv orientace v této změti dat potom zabírá zbytečně velké množství času, nehledě na to, že již není dohledatelné, kdo a kdy povedl určitou změnu. Z nejrůznějších důvodů se často uchovávají ještě různé verze projektové dokumentace.

Položte si 3 otázky:

• Jakým způsobem řídíte svoji dokumentaci ve vaší firmě?
• Jakým způsobem máte řešené workflow?
• Spočítali jste si někdy, kolik desítek až stovek tisíc korun ročně ztratíte hledáním dokumentace, místo aby se tento čas efektivně využil pro vlastní tvůrčí činnost?


Existují nějaká řešení?
Zcela jistě ANO!
• Základní správa dokumentace – využijte produkt DOCLINE
• Pokročilejší správa dokumentace – využijte produkt InnoCielo TeamWork
• Vysoce pokročilá správa dokumentace – využijte produkt InnoCielo Meridian

Co vám to přinese?

• Jednoznačně pořádek v dokumentaci, který bude vznikat automaticky, aniž byste museli sami do systému příliš zasahovat. Inteligentní práci s vašimi výkresy a 3D modely pocházejícími z produktů AutoCAD, Inventor, SolidWorks, MicroStation, REVIT atd.

• Automatické grafické porovnávání veškerých změn na výkrese – snadno zkontrolujete, které čáry, texty atd. váš kolega přikreslil nebo smazat, respektive co se změnilo na výkresech, které jste obdrželi od subdodavatelů.

• Zabezpečení vašich dat, zamezení neoprávněného přístupu k souborům, zaznamenávání operací s dokumenty, automatické zálohování a archivace.

• Řízené workflow – nemusíte se již starat o to, kdo má které výkresy či dokumenty (Word, Excel, PDF atd.) kontrolovat – systém sám upozorňuje příslušné pracovníky.

• Okamžitá dohledatelnost a kategorizace veškerých dokumentů díky pokročilé práci s atributy. Atributy mohou být automaticky vyplňovány z obsahu rohových razítek na výkrese nebo do nich zpětně zapisovat.

Chcete více informací?

V rámci naší promo-akce Vám nabízíme až do 30. září 2008 možnost nezávazné konzultace vaší situace s našimi specialisty včetně návrhu orientačního finančního a časového harmonogramu při případném pořízení systému správy dokumentace ZDARMA! V případě, že náš konzultant za Vámi pojede mimo město Brno, budou účtovány cestovní náklady. V rámci schůzky v Brně nebude účtována žádná částka.

Pokud se registrujete do 11. září 2008, získáte navíc ZDARMA 30-ti denní plnou verzi jednoho z produktů DOCLINE, InnoCielo TeamWork nebo InnoCielo Meridian – podle toho, která se bude nejvíce blížit vašim potřebám.

Výstupem pro vás bude dokument,
který vám poskytne základní zhodnocení aktuálního stavu ve vaší firmě, bude obsahovat základní návrh časové náročnosti a základní návrh finančního zatížení. Podle získaných informací, které jsou všechny ZDARMA A NEZÁVAZNOU FORMOU, se můžete do budoucna rozhodnout, jestli a jakým způsobem budete v oblasti správy dokumentů pokračovat.

Více informací a registraci naleznete zde.

Kontakt: Ladislav Kovář, 603 821 157, ladislav.kovar@sovasystems.cz

zpět
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV