Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

PDM / EDM

Trápí Vás...

Zálohování dat

Je velmi důležité uschovávat informace po dlouhou dobu v nezměněné podobě, proto vznikají elektronické archívy dat. Při jejich úschově rozeznáváme dva základní způsoby nakládání s daty:

- zálohování a archivaci.

Vysvětlení pojmů zálohování a archivace

Záloha tvoří "pojistku" před havárií. Zálohu tvoříme, abychom byli schopni rychle obnovit plně funkční stav systému těsně před katastrofou.

Archivem rozumíme data uložená na bezpečném místě, data určená k pozdějšímu použití. Životnost archivu se počítá na desítky let.


Z toho vyplývají rozdílné požadavky na média pro archivaci nebo pro zálohování. Archivační technologie nebývá příliš citlivá na rychlost přesouvání informací. Důležitější je data rychle vyhledat a pak je efektivně použít. Při obnovování počítače po havárii půjde naproti tomu jednoznačně o čas, kdy každá ztracená minuta může mít nedozírnou cenu.


Společnost SOVA SYSTEMS Č.R. nabízí způsoby zálohování s přihlédnutím k:

- bezpečnostní úrovni (nejvyšší úroveň obsazují páskové mechaniky)
- stupni zálohy (krátkodobá, periodická, archivní)
 
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV