Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

PDM / EDM

Trápí Vás...

Vývoj PDM systémů

S rozvíjejícím se uplatňováním informačních technologií v průmyslové sféře se aktuálním ukázalo  uplatnění komplexního systému správy technických dat. Týmovou spoluprací při inovaci či tvorbě nového výrobku vzrostla nutnost řízení a správy vývojových (konstrukčních, technologických) dat a online (zabezpečený!) přístup k těmto technickým datům. Přesně to bylo důvodem pro vývoj PDM (Product Data Management) systémů.


PDM systémy byly v první fázi vývoje (konec 80. a začátek 90. let 20 století) orientovány především na podporu předvýrobních etap vývoje nových výrobků. Druhou polovinu devadesátých let lze následně charakterizovat jako období implementace jednotlivých IT systémů - charakterizovaných jako „informační ostrůvky automatizace". Většina firem úspěšně nasadila různé informační systémy zaměřené zvláště na řízení a plánování výroby, v předvýrobních etapách pak implementace CAD/CAM/CAE stále jasně potvrdila nárůst rychlosti a kvality práce. Konec 20století přináší do problematiky PDM systémů rozšiřitelnost (modulárnost) těchto systémů. Jedná se nejen o správu konstrukčních dat ale o pokrytí komplexních technických dat v průběhu celého životního cyklu výrobku. Tyto systémy jsou označované jako PLM PDM systémy, které podporovaly správu výrobkových údajů a dokumentace po celou dobu životnosti výrobku jsou označovány jako PLM (Product Lifecycle Management) řešení.


Každý systém správy dat by měl z hlediska správy dat jako tzv. jádra systému splňovat základní požadavky:
 Centrální ukládání dat, archiv - zabezpečené uložiště souborů
 Klasifikovat dokumenty - spočívá v klasifikaci dat podle typu ukládaných dokumentů do daného systémů;
 Vytvářet dotazy na data - systém musí dovolit vytvářet na základě atributů dotazy na data obsažená v PDM systému;
 Strukturovat produkty - pomocí struktury BOMs umožnit definovat kusovníkovou strukturu produktu;
 Možnosti schvalovacího, změnového řízení v průběhu vývojového a výrobního procesu výrobku
 zabezpečený přístup uživatelů a procesů
 Zajištění efektivního zahájení a řízení výroby s návazností na ostatní podnikovéIS

 

Na SW trhu je poměrně široká nabídka systémů správy dat. Ať už se jedná o klasické systémy EDM/PDM/PLM,či systémy, kde hlavním řešením je ERP systém (systém pro plánování a řízení výroby) a jedním z podmnožinou je PDM modul.

 

 
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV