Profesionální řešení správy
elektronické dokumentace
 
 

produkty

Trápí Vás...

InnoCielo TeamWork

InnoCielo® TeamWork

InnoCielo TeamWork je určen ke zvýšení efektivnosti práce s dokumenty, snížení nákladů na archivaci teamworka zajištění maximální bezpečnosti dokumentů jak z hlediska přístupu tak z hlediska uchování dokumentů. Prakticky každá firma vytvářející a archivující větší množství elektronických dokumentů (výkresů v AutoCADu, nabídek, kalkulací, technických zpráv, apod.) se potýká s problémem udržení pořádku v těchto dokumentech, jejich vyhledávání, řešení přístupových práv k těmto dokumentům, přehledu o jednotlivých revizích daného dokumentu, toku dokumentu v rámci firmy, způsobem schvalovacího řízení a samotné archivace. Pro firmy pracující dle (nebo připravující se na) standardu ISO 9000 navíc přistupuje potřeba jednoznačně definovaných postupů práce s dokumentem a protokolování všech jeho změn (kdo, kdy, co, kdo smí, atd.).

Hlavní výhody :
• Plná integrace do vybraných CAD aplikací
• Řízení správy modelů, sestav výkresů a definice struktur.
• Rychlé vyhledávání modelů, sestav i jednotlivých výkresů, dílů podle zadaných atributů a šablon jako jsou: číslo výkresu, popis, jména výkresu. Nebo je možné vyhledávat podle tzv. databázových kritérií jako jsou revize nebo katalogové číslo.
• Zachování revizního cyklu pro všechny spravované dokumenty a soubory
• Využití dat z konstrukčního kusovníku vytvořeného v daném CAD systému
• Podpora vkládání křížových, externích referencí (X/REF).
• Synchronizace definovaných atributů mezi systémem InnoCielo TeamWork a rohovým razítkem daného CAD výkresu.


Funkce
PDF dokument ke stažení obsahuje podrobné informace o programu, včetně systémových požadavků
InnoCielo_TeamWork.pdf

Více informací na www.bluecieloecm.com

 
Projekty Firemní informační portál CONTACT.CZ a Inovace procesů systémů řízení Sovasystem vznikly v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO   EU logoOPPI
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.
MPSV